Utvecklingssamtal ht-2020

Under vecka 46 kommer vi hålla utvecklingssamtal med samtliga elever på skolan. På grund av Covid-19 har vi tyvärr inte möjlighet att bjuda in vårdnadshavare. Om eleven är omyndig kommer respektive mentor antingen hålla ett digitalt möte med vårdnadshavare eller ringa upp och ge en sammanfattning efter elevens utvecklingssamtal.

Samtalen kommer att ha fokus på skolarbete, trivsel och mående.

Aktuellt