Maskin

Program
Naturbruk

Inriktning
Lantbruk

Yrke
Maskin

Programkod
NBLAN-MKN-ÖD-F

Maskin

Målen med yrkesutgång 

Maskin

Om du gillar att köra maskin och att skruva med dessa är maskininriktningen ditt självklara val. Teoretiska kurser i kombination med vårt skoljordbruks anpassade maskinpark och en maskinverkstad med modern teknisk utrustning, ger dig goda förutsättningar att få en bred insikt i hur vi använder och tar hand om våra maskiner för ett bra resultat i växtodlingen och andra körslor.

År 1

Under ditt första år får du grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i lantbruk. Vi går igenom allt från sådd till skörd och du får även lära dig mer om aktuella grödor.

Du lär dig om traktorns uppbyggnad  och lantbruksmaskinernas funktion. På djursidan lär du det grundläggande om våra husdjur. Första året gör du din praktik, APS, på skolan.

År 2

Under ditt andra år startar terminen med skördepraktik på skoljordbruket. Då ska alla grödorna tröskas och du får vara med under skördearbetet och testa på och lära dig att tröska. Därefter följer höstsådd, upptagning av potatis samt betupptagning.

Nästa praktik är i vårbruket i form av APL ute på en gård. Andra året börjar du även läsa praktiska kurser i serviceteknik. Serviceteknik 1 är mer inriktat på traktorns service och reparation.

År 3

Ditt sista år startar även det med skördepraktik. Den här gången har du din praktik, APL, på en gård, utanför skolan, där du är med under skörden. Du har även en senare praktikperiod under hösten där du är med under förekommande sysslor såsom höstsådd, betupptagning och potatisupptagning.

Tredje året fortsätter Serviceteknik 2 som är inriktat på maskinservice och reparationer.

Sista år läser du även kursen “Serviceteknik Specialisering” Kursen är förlagd på en maskinverkstad eller liknande där du få vara med en handledare och utföra olika verkstadsarbeten. Under år 3 har du också möjlighet att ta sprutcertifikat och även att ta förarbevis för lastmaskin och truck.

Praktik

Första APS/APL har du praktik på skolans jordbruk med varierande grödor och jordarter. 

I åk 2 har du praktik först på skolan under skördepraktiken, därefter har du din första praktik på en APL-gård. APL är minst 15 veckors praktik utanför skolan, fördelat på tre perioder.

Möjlighet finns även att göra utlandspraktik.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600
Svenska 1100
Engelska 5100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a50
Programgemensamma karaktärsämnen 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktning Djurvård 700
Marken och växternas biologi100
Djuren i naturbruket100
Fordon och redskap100
Lantbruksdjur 1100
Lantbruksmaskiner 1100
Byggnadsunderhåll100
Växtodling 1100
Programfördjupning, Examenskurser 500
Lastmaskiner & truckar100
Serviceteknik – naturbruk 1100
Serviceteknik – naturbruk 2100
Serviceteknik – naturbruk spec100
Lantbruksmaskiner 2//Svenska 2100
Individuellt val. Förslag på kurser 200
Svenska 3 (grund beh hög)100
Engelska 6 (grund beh hög)100
Gymnasiearbete 100
2500

Möjliga certifikat

 • Traktorkort (vid behov)
 • Sprutcertifikat
 • Motorsågskörkort
 • Lastmaskin och truck

Efter gymnasiet

 • Traktorförare
 • Maskinförare
 • Reparatör
 • Entreprenad

Efter fortsatta studier 

 • Driftledare
 • Gårdsmästare
 • Rådgivare/Säljare
 • Lantmästare
 • Agronom