Växtodling

Program
Naturbruk

Inriktning
Lantbruk

Yrke
Växtodling

Programkod
NBLAN-VL-ÖD-F

Växtodling

Ett arbete med växtodling innebär att du får vara med och skapa maten på våra tallrikar. Som växtodlare, bonde eller lantbrukare sköter du din växtodling med olika maskiner till din hjälp. Du väljer själv om du vill odla stor- eller småskaligt och du får ett arbete med mycket frihet, praktiskt arbete och utevistelse. 

År 1

Under ditt första år får du grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i växtodling.

Vi går igenom allt från sådd till skörd och du får även lära dig mer om aktuella grödor. Under ditt första år får du även praktik eller APS på skolans jordbruk.

År 2

Under ditt andra år startar terminen med skördepraktik på skoljordbruket. Då ska alla grödorna tröskas och du får vara med under skördearbetet och testa på och lära dig att tröska.

Därefter följer höstsådd, upptagning av potatis samt betupptagning. När skördepraktiken är färdig är det dags för APL ute på en gård.

Under ditt andra år hos oss börjar du även läsa växtodling 2 där du fördjupar dig mer om odlingsplaner, ekonomi, miljöregler osv. Vi varvar även in studiebesök som tex. KLF, Lyckeby stärkelsefabrik mm.

År 3

Ditt sista år startar även det med skördepraktik. Den här gången har du din praktik ute på en gård utanför skolan där du är med under skörden. Du har även en senare praktikperiod under hösten där du är med under förekommande sysslor såsom höstsådd, betupptagning och potatisupptagning.

Under ditt sista år läser du även kursen “Odling specialisering” där du fördjupar dig mer om gröda. Du läser dessutom en behörighetsutbildning för sprutcertifikat under ditt sista år och får möjlighet att ta förarbevis för lastmaskin och truck.

Praktik

Första APS/APL har du praktik på skolans jordbruk med varierande grödor och jordarter. 

I åk 2 – 3 har du praktik först på skolan under skördepraktiken, därefter har du din första praktik ute på en APL-gård.

Din sista APL har du ute på APL-gårdar. Möjlighet finns även att göra utlandspraktik.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600
Svenska 1100
Engelska 5100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a50
Programgemensamma karaktärsämnen 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktning Lantbruk 700
Marken och växternas biologi100
Djuren i naturbruket100
Fordon och redskap100
Lantbruksdjur 1100
Lantbruksmaskiner 1100
Byggnadsunderhåll100
Växtodling 1100
Programfördjupning, Examenskurser 200
Växtodling 2100
Växtodling – specialisering100
Programfördjupning, Övriga kurser 300
Serviceteknik – naturbruk 1100
Lastmaskiner & truckar100
Lantbruksmaskiner 2//Svenska 2100
Individuellt val. Förslag på kurser 200
Svenska 3 (grund beh hög)100
Engelska 6 (grund beh hög)100
Gymnasiearbete 100
2500

Möjliga certifikat

  • Sprutcertifikat
  • Motorsågskörkort
  • Lastmaskin och truck

Efter gymnasiet

  • Traktorförare
  • Maskinförare

Efter fortsatta studier 

  • Lantmästare
  • Gårdsmästare
  • Driftledare