Naturturism

Naturturism

Vår utbildning i naturturism erbjuder dig som elev kunskaper i att leda naturupplevelser och naturvård med fokus på vatten och dess närområde. Du tränar ditt ledarskap, utvecklar dina praktiska och teoretiska kunskaper samt får kännedom om branschen ur ett företagsperspektiv. Du får även fördjupa dina kunskaper i fiskevård, utökad artkännedom av djur, fåglar och växter samt vatten och biotopvård.