Maskinförare

Program
Naturbruk

Inriktning
Skogsbruk

Yrke
Maskinförare

Programkod
NBSKG-MA-ÖD-F

Maskinförare

Hög efterfrågan inom skogssektorn

Du som läser yrkesutgång Maskinförare är mer eller mindre garanterade jobb efter utbildningen. Det finns ett stort behov av arbetskraft inom skogssektorn och efterfrågan på utbildade maskinförare är hög. Det behövs både maskinförare till traditionellt avverkningsarbete och skogsvårdare med hög kompetens för att vårda Skånes värdefulla lövskogar.

Under de tre studieåren ingår totalt 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, där får du delta i det dagliga skogsarbetet och praktisera dina teoretiska kunskaper. Förutom arbete i skarpt läge får du öva upp dina maskinkunskaper i simulatorer och övningskranar på skolan. Efter gymnasiet kan du välja mellan en uppsjö olika alternativ för vidareutbildning vid universitet eller högskola. 

När det gäller lövskogarna är det inte bara stora ekonomiska värden som står på spel. En fördubbling av lövskogen skulle öka rekreationsvärdet med 18 procent medan en halvering av befintlig lövskog innebär en minskning med 20 procent. Den som väljer att inrikta sig på att bli maskinförare har nästan per automatik ett jobb direkt efter studietiden. Den planerade utbildningen på skördare och skotare väger tungt.

Sammanfattning av Skogsmaskinförare (3 år)

 • Artkunskap, växter, djur samt 
 • Tolkning och upprättning av skogsbruksplan 
 • Motorsåg-, röjsåg- och skogsskötselutbildning
 • Avverkningsmaskin och skotareutbildning
 • 15 veckors APL inom utbildningen
 • Gymnasiearbete

Årskurs 1

Under första året kommer du att få grundläggande kunskap om växter och djur men även olika brukningssätt av vår natur.

Även en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i motorsåg och röjsåg samt skogssköttsel.

Basmaskinkörning med traktor och ATV kommer också att genomföras under första året.

Du har även möjlighet att läsa Jägarexamen som är förlagd till kvällstid.

Möjlighet att träna på skolans övningskranar.

Årskurs 2

Under detta läsår kommer ni att fördjupa er i motorsåg och röjsåg samt skogsskötsel.

Terrängtransport och Virkestransport med skotare, virkeslära genomför ni även under detta läsår.

Du kommer att kunna öva i simulator inför kommande praktiska körning av averkningsmaskiner.

Årskurs 3

Under detta läsår kommer du att få inrikta dig mer på avverkningsmaskiner både i det storskaliga men även inom småskaligt.

Fortsatta fördjupning att öka din kunskaper och förmåga i simulator.

Skogsskötsel specialicering av ädellöv ingår även under detta läsår.

Fortsatt fördjupning av virkeslära.

Under din APL  kommer du att kunna praktiskt genomföra i avverkningsmaskin.

Som maskinförare är det fantastiskt att jobba i skogen.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600
Svenska 1100
Engelska 5100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a50
Programgemensamma karaktärsämnen 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktning SKOG 700
Marken och växternas biologi100
Motor- och röjmotorsåg 1100
Mångbruk av skog100
Skogsskötsel 1100
Virkeslära100
Terrängtransport100
Virkestransport med skotare100
Programfördjupning 500
Avverkningsmaskiner100
Skogsmaskiner spec200
Skogsskötsel spec, ädellöv//Svenska 2 (grund beh hög)100
Skogsskötsel 2100
Individuellt val. Förslag på kurser 200
Svenska 3 (grund beh hög)100
Engelska 6 (grund beh hög)100
Jakt & Viltvård 1100
Motor- och röjmotorsåg 2100
Gymnasiearbete 100
2500

Möjlighet att ta

 • Traktorkort
 • Motorsåg och röjsåg (Säker skog: RA, A, B)
 • Gröntkort (Modern miljöhänsyn i skogen)
 • Förarbevis ATV (Fyrhjuling) Säker skog nivå A (B)
 • Guldkort

Studera vidare

 • Skogsmästare, SLU Skinnskatteberg
 • Skogsbrukstekniker, YH , Ljusdal, Dille gård (Krokom), Gammelkroppa Filipstad
 • Hållbart familjeskogsbruk; Linnéuniversitetet Växjö
 • Skog och träteknik; Linnéuniversitetet Växjö
 • Landskapsvetare; Kristianstad Högskola
 • Jägmästarprogrammet; SLU Umeå
 • SLU (övriga utbildningar) Alnarp, Uppsala, Umeå
 • Finns även intressanta utbildningar på Lundsuniversitet, Högskolan Halmstad mm
 • Diverse skog/skogssmaskinutbildningar; Stora Segerstad

Resor

 • SM i skog
 • Sverigeresor

Arbete efter examen

 • Skogsmaskinförare
 • Skogsvårdare
 • Entreprenör