Introduktionsprogram

På Önnestadsgymnasiet kan du gå två olika introduktionsprogram om du inte är behörig till gymnasiet.

  • Yrkesintroduktion (IMYRK)
  • Programinriktat individuellt val (IMPRO)