Introduktionsprogram

Önnestadsgymnasiet erbjuder under vissa förutsättningar möjligheter till studier inom två olika introduktionsprogram.

Yrkesintroduktion (IMY)

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion är för elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram. Programmet ska leda till att eleven kan etablera sig på arbetsmarknaden, eller bli antagen på ett yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val (IMV)

Introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val är för dig som saknar något enstaka betyg för att bli antagen till ett yrkesprogram. Utbildningen syftar till att du ska bli antagen på ett yrkesprogram.