Elevhälsoteamet för allas bästa

Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. Det förebyggande elevhälsoarbetet på skolan tar med andra ord aldrig paus.

Vi jobbar mest förebyggande och gör planering på längre sikt, men det kan också vara så att vi tar upp komplicerade elevärenden där vi behöver teamets kloka slutsatser om åtgärder, säger Hans, rektor på skolan.

I teamet samlas bland annat kompetenser som specialpedagog, kurator, skolsköterska och studieledare. Tillsammans är de ett viktigt stöd för lärarna på skolan i hur man hjälper elever och löser eventuella problem. Det kan till exempel vara hur man på ett pedagogiskt sätt ska hjälpa en elev att lösa en inlärningssituation, eller att man behöver vägledning och stöd i hur man ska gå vidare kring oro i en klass. Elevens integritet är alltid i fokus, och tillsammans arbetar vi för elevens bästa!

Lär känna oss

Följ oss på
sociala medier