Internatboendet blir elevernas andra hem

När vi träffar Henrik, skolans internatföreståndare, är han mitt upp i hektiska dagar. 90 elever har under terminens första veckor flyttat in på internatet. Internatet blir under åren elevernas andra hem, och många berättar om gemenskapen som skapas här.

Jag, Viktor och Albin kände inte varandra alls innan vi började på skolan. Vi bor också allihop på internatet, och det känns som vi blivit vänner för livet här. Man kommer varandra nära när man bor ihop, man måste liksom det, säger Albin som går jakt- och viltvård.

Att bo på internat är spännande och ger skoltiden det där extra. Dessutom får du testa på vuxenlivet lite.

Här är friare än hemma, så är det, och det passar inte alla. Att bo på internat kräver mycket egenansvar och föräldraansvar, säger Henrik.

Under sommaren har delar av internatet renoverats och målats om. En del elever bor på internatet och en del i skolans villor. Dygnet runt finns det personal på plats, och till sin hjälp har Henrik tre kollegor som också arbetar på internatet.

Dagrummet är hjärtat på kvällarna. Här sitter en del och spelar sällskapsspel, pratar med kompisarna eller studerar. Idrottshallen i byn hyrs av skolan en kväll i veckan och här spelar många elever innebandy eller innefotboll. Dessutom har skolan ett helt nytt gym, och ett utegym, för de som känner att det passar dem bättre.

– Många elever har önskat att få vara i verkstad och tvätthall en kväll i veckan tillsammans med personal, så det är nytt för i år, säger Henrik. Vi arrangerar även spelkvällar och hjälper eleverna ekonomiskt om de har förslag på aktiviteter.

Vad lockade dig att arbeta på internat?

”Jag har alltid arbetat med ungdomar, och tycker det är helt fantastiskt. Tidigare arbetade jag inom socialtjänsten och behandlingsvård. Det hjälper mig mycket att ha arbetat med ungdomar tidigare. Jag vet hur en grupp fungerar och kan jobba förebyggande och läsa av tidigt om något är fel.”
Henrik Sävström, Internatföreståndare

Lär känna oss

Följ oss på
sociala medier