Daniel Kullman, Skogsläraren

Lär känna skogsläraren Daniel Kullman

Hej! Jag är lärare med inriktning skog. Jag har och driver fortfarande ett skogs- och trädvårdföretag sedan 14år tillbaka. Innan dess var jag skördarförare i ca 12år, och jag har också jobbat en tid i både Tyskland och Frankrike.

Var kommer ditt intresse inom skog ifrån?

Jag är tredje generationens skogsarbetare i min familj, så det ligger så att säga i generna. Mina fritidsintressen har alltid varit knutna till skog, exempelvis jakt, fiske och friluftsliv. Som ung höll jag på med orientering.

Vad är det med detta jobb som du trivs så bra med?

Att få träffa ungdomar som förhoppningsvis kommer att bli de nya skogsarbetarna och maskinentreprenörerna, samt att få dela med sig av de kunskaper och erfarenheter som man lärt sig under åren som yrkesverksam.

Vad ger det dig att arbeta med ungdomar?

Jag får nya infallsvinklar på olika problem och lösningar. Jag känner också igen mig mycket i dem då jag själv gått på naturbruksgymnasium.

Jag har hört att ni är ett himla bra arbetslag inom skog. Hur spiller det över på eleverna tror du?

Eftersom vi alla som arbetar inom skog på Önnestadsgymnasiet kommer från branschen som vi utbildar till, så tror jag att eleverna kommer att få en utbildning som är eftertraktad av arbetsgivarna. Vi tar också lärdom av varandra och delar med oss av våra erfarenheter. Vi är alla specialister inom lite olika delar i skogsbruket så vi kompletterar varandra bra.

Lär känna oss

Följ oss på
sociala medier