Kontakt

VD/Rektor
Hans Martinsson: 0722-30 21 01, 010-476 21 40 epost

Biträdande rektor
Hampus Frank: 0722-30 21 14 epost

Utbildningsledare Gy/SYVL
Anna Ruus: 0722-30 21 24 epost

Utbildningsledare Yh
Mikael Ohlsson: 0722-30 21 21, 010-476 21 61 epost

Administration
Elisabeth Åhlander: 0722-30 21 02, 010-476 21 42 epost