Lärare

Förstelärare / lärare samhällskunskap / historia
Christopher Nyhlén, 0722-30 21 15 epost

Förstelärare / Speciallärare
Lasse Gustafsson, 0722-30 21 18 epost

Lärare svenska / entreprenörskap / speciallärare
Rebecka Ohlsson, 0707-79 36 50 epost

Lärare svenska / religion
Melisa Klaic, 0709-14 73 44 epost

Lärare engelska
Mark Spencer, 0722-30 21 19 epost

Lärare engelska / speciallärare
Jojo Wermelin, 0722-30 21 11 epost

Lärare matematik / kemi
Anders Johnsson, 0722-30 21 23 epost

Lärare fysik / matematik
Lina Andersson, 0722-30 21 13. epost

Lärare biologi / naturkunskap
Helen Rosenqvist, Föräldraledig

Vik. Lärare biologi / naturkunskap
Victoria Gehrke, 0722-30 21 34 epost

Lärare idrott
Marcus Hedlin, 0722-30 21 03 epost

Lärare Yrkeshögskolan
Ulrika Nilsson, 0702-34 71 80 epost

Lärare Yrkeshögskolan
Mikael Pettersson, epost

Lärare djursjukvård
Miqe Ohlsson, 0722-30 21 21 epost

Lärare husdjur / hund
Åsa Gustafsson, 0722-30 21 08 epost

Lärare hästämnen / entreprenörskap
Sandra Rupar Karlsson, 0722-30 21 12 epost

Lärare lantbruksdjur
Yvonne Paulsson, 0722-30 21 06 epost

Lärare maskinteknik
Mattias Dahlström, 0722-30 21 16 epost

Lärare växtodling
Martin Lundin, 0722-30 21 22 epost

Lärare skog / fiske
Esbjörn Möllerström, 0722-30 21 07 epost

Lärare skog / jakt
Patrik Yngvesson, 0722-30 21 17 epost

Lärare skog / fiske / biologi
Karl Otto Wahlström, 0722-30 21 10 epost

Lärare skog maskin
Håkan Persson, 0722-30 21 46 epost