Övrig personal

Internatpersonal 
Camilla Ekberg Andersson epost
Fredrik Ljunggren epost
Jennie Sköld epost
0722-30 21 30

IT
Support IT,  e-post

Kurator
Karolina Borsits, 0722-30 21 35 epost

Skolsköterska
Eva Cruce Edvaller

APL-Ansvarig
Josfin Johansson, 0732-50 58 72 epost

Vaktmästare
Nils-Erik Andersson, 0722-30 21 31 epost

Stallchef häststall
Kajsa Andersson, 0722-30 21 45 epost

Djurskötare/instruktör hund- och smådjursstall
Caroline Påhlsson, 0722-30 21 33 epost

Gårdsmästare ko- och grisstall
Marcus Hoff, 0722-30 21 40 epost

Biträdande arbetsledare kostall
Linda Eriksson, 072-230 21 51 epost

Djurskötare/instruktör ko- och grisstall
Linda Johnsson, 0722-30 21 56 epost

Biträdande arbetsledare grisstall
Theresa Teudt, 0722-30 21 55 epost

Gårdsmästare Önnestad skoljordbruk
Gustav Thell, 0722-30 21 41 / 0709-39 97 77 epost

Traktorförare/instruktör
Björn Ekström, 0722-30 21 42 epost

Traktorförare/instruktör
Linus Bertilsson, 0722-30 21 32 epost

Reparatör/instruktör
Jörgen Ahlbin, 0722-30 21 43 epost

Reparatör/instruktör
Torbjörn Ankermark, 0722-30 21 52 epost

Fastighetsreparatör/instruktör
Björn Håkansson, 0722-30 21 53 epost

Vaktmästare/djurskötare
Laila Strömberg 0732-50 58 71    epost

Gårdsmästare Olahus gård, Stoby
Ulf Petersson, 0722-30 21 50 epost