Övrig personal

Internatpersonal
Fredrik Ljunggren epost
Jennie Sköld epost
Fredrik Nilsson epost
0722-30 21 30

Kurator
Karolina Borsits, 0722-30 21 35 epost

Skolsköterska
Snezana Vasic, 0722-30 21 37 epost

APL-Ansvarig
Jesper Lindborg, 0732-50 58 72 epost

Vaktmästare
Nils-Erik Andersson, 0722-30 21 31 epost

IT
Support IT,  e-post

Gårdsmästare ko- och grisstall
Linda Eriksson, 072-230 21 51 epost

Gårdsmästare Önnestad skoljordbruk
Olivia Berntsson, 0722-30 21 41 epost

Stallchef häststall
Kajsa Andersson, 0722-30 21 45 epost

Djurskötare/instruktör hund- och smådjursstall
Caroline Påhlsson, 0722-30 21 33 epost

Djurskötare/instruktör ko, hund- och smådjursstall
Louise Månsson, 0722-30 21 56 epost

Djurskötare/instruktör kostall
Josefine Lindström, 0702-72 11 15 epost

Djurskötare/instruktör grisstall
My Borglin, 0725-04 22 99 epost

Djurskötare/instruktör grisstall
Elisa Edgren, epost

Maskinförare/instruktör
Gustav Andersson, 0722-30 21 42 epost

Skog/instruktör
Daniel Kullman, 0722-30 21 04  epost

Skog/instruktör
Anders Möller, 0722-30 21 36  epost

Traktorförare/instruktör
Linus Bertilsson, 0722-30 21 32 epost

Reparatör/instruktör
Jörgen Ahlbin, 0722-30 21 43 epost

Reparatör/instruktör
Torbjörn Ankermark, 0722-30 21 52 epost

Instruktör
Christoffer Thorsén Nilsson, 0709-25 60 62

Fastighetsskötare
Tony Svensson, 0722-30 21 53  epost

Gårdsmästare Olahus gård, Stoby
Ulf Petersson, 0722-30 21 50 epost