Matavdrag/Lunchpaket APL/APS

Ansökan för dig som bor på internatet och har APL/APS.

Skolan medger matavdrag då eleven inte bor på skolan under en längre tid än 5 dagar med anledning av praktik, APL/APS. För att få matavdrag beviljat ska frånvaron meddelas internatet senast 2 veckor i förväg så att köket kan planera utifrån rätt antal elever.

Matavdraget gäller för frukost, kvällsmat och kvällsfika. (Fakturering utgår)

Lunchpaket kan du som bor kvar på internatet under din praktik få med dig ut på praktikplatsen. Lunchpaketet hämtas ut under kvällsmaten.