Synpunkter och klagomål

Blankett för synpunkter

Önnestadsgymnasiet välkomnar era synpunkter på skolverksamheten och använder de i vårt förbättringsarbete.


Kontaktuppgifter

Det går bra att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig hur vi arbetar med dina synpunkter.