Läxhjälp med drop-in

En eftermiddag i veckan är det drop-in-läxhjälp i skolans bibliotek. Lasse och Rebecka, som är specialpedagog och svensklärare, ser hur en efter en av eleverna fyller biblioteket. För fyra år sedan fanns inte läxhjälpen, och nu är den ett självklart och uppskattat inslag för alla. Eleverna går på läxhjälpen för att få stöd, men det kan även vara så att de tycker det är skönt att sitta i en lugn miljö och jobba undan, eller så vill de ha tid för fritidsaktiviteter när de är hemma.

Läxhjälpen är öppen för alla som vill. Ofta kommer man hit för att plugga till ett prov, göra en inlämningsuppgift eller skriva ett omprov, säger Lasse.

På läxhjälpen blandas elever från alla yrkesinriktningar och det är inte ovanligt att äldre elever ibland kan hjälpa de yngre inom ett speciellt område.

Det är roligt att sitta med eleverna på det här viset, säger Rebecka. Vårt mål är att få deras studiegång att bli så bra som möjligt. Min känsla är att det är mindre risk att eleven hamnar mellan stolarna här mot hur det är på en större skola. Vi har koll på eleverna på ett annat sätt, avslutar hon.

Lär känna oss

Följ oss på
sociala medier