Priser boende

Priser för boende, inackordering läsåret 2024-2025

EnkelrumDubbelrum
Boende2 050 kr /månad1 700 kr /månad
Måltider2 050 kr /månad2 050 kr /månad
Totalt4 100 kr /månad3 750 kr /månad
Tillägg hundrum350 kr /månad
Deposition2 050 kr

Faktura skickas ut 9 gånger på ett läsår. Sept, Okt, Nov, Dec, Feb, Mars, April, Maj Juni

För dig som bor på internat finns det möjlighet att ansöka om inackorderingstillägg hos CSN. Om du är berättigad inackorderingstillägg beror på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och din skola enkel väg. Avståndet beräknas utifrån den resväg du har med allmänna kommunikationer, till exempel buss, tåg. Inackorderingstillägg CSN

Priser för boende, inackordering läsåret 2025-2026 (Uppdateras vintern 24/25)

EnkelrumDubbelrum
Boendexxxx kr /månadxxxx kr /månad
Måltiderxxxx kr /månadxxxx kr /månad
Totaltxxxx kr /månadxxxx kr /månad
Tillägg hundrumxxxx kr /månad
Depositionxxxx kr