Måltider

För elever som bor på skolans internat är helkost obligatorisk. Helkost inkluderar frukost, lunch (fri skollunch), middag samt kvällsfika. Priset för helkost är under aktuellt läsår 1600 kr/mån.

Frukost, lunch och middag serveras på Folkhögskolan som ligger intill Önnestadsgymnasiet, kvällsfikat serveras i dagrummet på internatet.

Frukost
Serveras tisdag – fredag kl. 07.00 – 08.15.

Lunch
Serveras måndag – fredag kl. 11.15– 12.35.
Alla gymnasieelever har fri skollunch

Middag
Serveras måndag – torsdag kl. 16.00 – 17.00

Kvällsfika
Serveras måndag – torsdag kl. 19.30 i dagrummet.

VID FRÅNVARO:

Skolan medger matavdrag då eleven inte bor på skolan under en längre tid än 5 dagar med anledning av praktik. För att få matavdrag beviljat ska frånvaron meddelas internatet skriftligt senast 2 veckor i förväg så att köket kan planera utifrån rätt antal elever. Efter avslutad praktik ska ifylld och signerad blankett skickas eller lämnas till internatet. Matavdraget sker retroaktivt. Blankett finns i menyn till vänster.

Om elev är frånvarande från internatet ska det meddelas till internatet. Vid sjukfrånvaro görs avdrag för mat per vecka (5 dagar, 400kr). Planerad frånvaro, ledighet, APL ska meddelas internatet senast 14 dagar innan. Matavdrag görs per vecka, 400kr.