Måltider

För elever som bor på skolans internat är helkost obligatorisk. Helkost inkluderar frukost, lunch (fri skollunch), middag samt kvällsfika.

Frukost, lunch och middag serveras på Folkhögskolan som ligger intill Önnestadsgymnasiet, kvällsfikat serveras i dagrummet på internatet.

Frukost
Serveras tisdag – fredag kl. 07.00 – 08.15.

Lunch
Serveras måndag – fredag kl. 11.15– 12.35.
Alla gymnasieelever har fri skollunch

Middag
Serveras måndag – torsdag kl. 16.00 – 17.00

Kvällsfika
Serveras måndag – torsdag kl. 19.30 i dagrummet.

VID FRÅNVARO:

Skolan medger matavdrag då eleven inte bor på skolan under en längre sammanhängande tid än 5 dagar.

Planerad APL ska meddelas internatet senast 14 dagar innan. Matavdrag görs per vecka. Det är viktigt att meddela så att köket kan planera utifrån rätt antal elever. Digital blankett fylls i och skickas in. Matavdraget sker retroaktivt. Blanketten du ska fylla i heter ”Matavdrag/Lunchpaket APL” och du hittar den i menyn till höger under Ansökningar internat.

Övrig ledighet/frånvaro meddelas internatet via mail till internatföreståndare. Avdrag för mat görs per vecka (5 dagar).

Om elev är frånvarande från internatet ska det meddelas till internatföreståndare. Vid sjukfrånvaro görs avdrag för mat per vecka (5 dagar).