Hundstall

Hundstallet

I skolans moderna hundstall får du som internatelev i första hand ta med dig egen hund. I mån av plats får även elever som inte bor på skolan hyra en boxplats. Turordningen är de elever som läser fördjupningskurser inom Hund får företräde.

Hundstallet består av:

* 17 ljusa boxar i uppvärmt utrymme.

* Skötselavdelning med trimrum och möjlighet till hundbad

* Träningsplan utanför stallet

Elever som vill ha sin hund på skolan anmäler det vi en särskild blankett till Caroline Påhlsson som är ansvarig i hundstallet. Ansökan sker läsårsvis.

Om eleven inte sköter sin hundplats i avseende på rengöring, tillsyn och säkerhet kan platsen sägas upp med omedelbar verkan. Elever som har hög frånvaro på lektioner kan även sägas upp.

Hunden får sedan genomgå en lättare hanterings och lydnadstest för att garantera lugn och en hög säkerhet i hundstallet.

Krav för att hundarna ska få vistas i hundstallet är:

* Hunden ska vara över 10 månader.(dispans för yngre hundar kan i särskilda fall ges)

* Hunden ska vara veterinärvårdsförsäkrad.

* Vaccinerad mot valpsjuka, HCC och parvo.

* Genomgången hanterings och lydnadstest.

Pris för hundstall

Hyran för en dagplats är 450 kr i månaden.

Betalningen sker en gång i månaden. Uppsägningstiden för elevers hundar är 1 månad.

Kontakt: Caroline Påhlsson 0722- 30 21 33 epost