Olahus

Bakgrund

Olahus Gård donerades 1930 av Ola och Ored Ohlssons stiftelse till Önnestadsgymnasiet. Gården ligger naturskönt belägen i utkanten av Stoby. Gården drivs ekologiskt och är KRAV-certifierad sedan 1996. Gården omfattar cirka 200 hektar.

Produktionsgrenar

På Olahus Gård bedrivs nötköttsuppfödning med ett 40-tal dikor, växtodling för foderproduktion samt skogsbruk.

Dikorna är till den största delen av rasen Simmental, som betäcks med renrasig Simmentaltjur. Djuren hålls i lösdrift med djupströbäddar och skrapgångar vid foderborden. Korna kalvar mellan  februari till april inomhus. När betessäsongen börjar släpps samtliga djur ut på naturbetena kring gården. De äldre handjuren går i en grupp för sig och dikorna går med sina kalvar fram till avvänjning.

Växtodlingen omfattas av foderproduktion till gårdens djur genom i första hand odling av vall. I foderproduktionen odlas även spannmål och ärtor. En del av foderspannmålen och ärtorna produceras för försäljning. Många av de maskiner som används på skoljordbruket i Önnestad används för sådd och skörd även på Olahus Gård.

På gården finns en köttdjursbesättning med ett 40 tal djur. Kalvarna går tillsammans med korna på stora naturbeten hela sommaren och föds sedan upp till rekrytering eller slakt.

Gården drivs helt ekologiskt och den mesta åkerarealen går åt till produktion av foder till djuren men även en del fodersäd och ärtor odlas till försäljning.

Arbete på Olahus

Du som elev får vara med om allt från att så grödan tills att du fodrar med den till djuren. Allt sker ekologiskt utan besprutning och du får se ett alternativ till den vanliga, konventionella odlingen.

Skogsbruket drivs traditionellt på Olahus Gård enligt den upprättade skogsbruksplanen. Inom skogsbruksplanen finns det utrymme för att värna om den biologiska mångfalden och stor hänsyn tas till skogens estetik och rekreationsvärde för de boende i omgivningen.