Hundstall

I skolans moderna hundstall får du som internatelev i första hand ta med dig egen hund. I mån av plats får även elever som inte bor på skolan hyra en boxplats. Turordningen är de elever som läser fördjupningskurser inom Hund får företräde.

Hundstallet består av

  • 17 ljusa boxar i uppvärmt utrymme.
  • Skötselavdelning med trimrum och möjlighet till hundbad
  • Träningsplan utanför stallet

Elever som vill ha sin hund på skolan anmäler det vi en särskild blankett till Caroline Påhlsson som är ansvarig i hundstallet. Ansökan sker läsårsvis.

Om eleven inte sköter sin hundplats i avseende på rengöring, tillsyn och säkerhet kan platsen sägas upp med omedelbar verkan. Elever som har hög frånvaro på lektioner kan även sägas upp.

Hunden får sedan genomgå ett lättare hanterings- och lydnadstest för att garantera lugn och en hög säkerhet i hundstallet.