Kostall

Besättningens storlek, raser och avkastning

Önnestadsgymnasiet har cirka 75 årskor av raserna SLB/Holstein, SRB samt Jersey med rekrytering. Under många år har ett stort intresse funnits för avelsarbete hos personalen. Detta har resulterat i att våra kor är friska och hållbara. Besättningen är ansluten till IndividRAM och mjölken levereras till Skånemejerier. Under leveransåret 2011 var skolans besättning den ledande inom sin krets i Skånesemin.

Stallar

Ett nyrenoverat kostall är nu färdigt för användning.

Bete

Alla mjölkkor och blivande mjölkkor som är över 6 månader gamla hålls på de 27 ha beten under betessäsongen, som ligger i anslutning till mjölkkostallet. Alla djuren går ute dygnet runt under sommarhalvåret. I slutet av april anordnas varje år ett betessläpp av mjölkkorna som är öppet för allmänheten.