Grisstall

Produktion

Skolan har en traditionell smågrisproduktion om 128 suggor. Suggorna, som är enfärgade vita, är en tvåraskorsning mellan Svensk Lantras och Yorkshire, suggorna är enfärgade vita. Suggorna betäcks med galtar av rasen Hampshire, tvåfärgade vita och svarta. Kultingarna blir därmed en treraskorsning och får varumärket Pigham. Målet för produktionen är att producera cirka 26 avvanda smågrisar per sugga och år.

Stallet

Smågrisstallet är ett stall i från slutet av 1970-talet som totalrenoverades under 2012. Sinsuggorna hålls på djupströbädd i en oisolerad byggnad med enskilda ätbås. När det är dags för suggorna att grisa flyttas de till smågrisavdelningen. Smågrisavdelningen är isolerad med golvvärme för bästa möjliga komfort för suggan och kultingarna. I smågrisavdelningen bor suggan i en egen box tillsammans med sina kultingar fram till avvänjning. Vid avvänjningen flyttas kultingarna till smågrisavdelningen och suggan till betäckningsavdelningen. I tillväxtavdelningen lever de avvanda smågrisarna tillsammans med sina syskon i ett varmt isolerat stall. I samtliga avdelningar utfodras grisarna med blötfoder.