Smådjursstall

Smådjursstallet 

I skolans smådjursstall hittar du de djurslagen som räknas till våra sällskapsdjur och husdjur. De olika djurslag vi håller varierar något över tid.

I anslutning till Smådjursstall och hundstall finns även ett undersökningsrum för olika praktiska övningar samt veterinärt bruk.