Ansökan

Ansökan till Gårdsmästare 100 Yh poäng

Sista ansökningsdag är 15 augusti 2017.

Vid ev. senare anmälan kontakta utbildningsledaren Mikael Ohlsson via telefon 0722-302121

Ladda ner ansökningsblankett här.

Sänd ansökan till

Yrkeshögskolan/Önnestadsgymnasiet
Mikael Ohlsson
Skolgatan 37
291 73 Önnestad

Tjänsteledighet

Utbildningens omfattning 100 YH-poäng dvs. 20 veckor.

Tänk på att lag (1974:981)om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning reglerar eventuell tjänsteledighet för studier enligt 1 §. Lagen lyder som följande:

1 § Arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag.